finderhvervsadvokat.dk
Find den rigtige advokat til opgaven
Eksempler

"Jeg skal have lavet et testamente for min mand og jeg. Vi har to børn sammen. Jeg har et barn fra tidligere ægteskab. Jeg vil i videst mulig omfang tilgodese vores fælles børn, og jeg vil gerne kunne beholde huset, hvis min mand skulle falde bort."

"Jeg har sammen med en god ven drevet en IT-virksomhed i I/S-form i 3 år. Vores revisor har anbefalet os at drive virksomheden i et anpartsselskab i en holdingstruktur. Vi vil godt have hjælp hertil, da vi ikke umiddelbart kan overskue fordelene og ulemperne herved."


Vi formidler kontakten til de bedste erhvervsadvokater. Tjenesten er gratis for brugerne.

Sådan gør du:

Vælg punktet ”Indhent tilbud” eller klik her.

Beskriv de ting, du ønsker juridisk bistand til. Du vælger selv, om du vil være detaljeret eller kortfattet. Jo mere præcis, du er, jo mere konkret kan advokaten være i sit tilbud til dig.

Advokaterne vil ikke kunne se dine kontaktoplysninger, men får alene tilsendt beskrivelsen.

Du vil herefter få tilsendt op til tre tilbud fra relevante erhvervsadvokater.